Smart Water 2018

Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. når det gælder håndtering af drikkevand, spildevand og nedbør. Internationale analyser viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift med 10-20 procent, hvis man foretager de rigtige investeringer. Det er baggrunden for Smart Water-projektet, der har analyseret konkrete behov og muligheder for digitale løsninger i en dansk kontekst.

Detaljer

Akva Vej

Permeable road surfaces, made of asphalt, stone or polymer, have proven their value for local rainwater harvesting – but can they integrate even more functions? They can, with the help of smart road subbases and practical and cost-efficient filter technology.

Detaljer