Smart Water 2018

Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. når det gælder håndtering af drikkevand, spildevand og nedbør. Internationale analyser viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift med 10-20 procent, hvis man foretager de rigtige investeringer. Det er baggrunden for Smart Water-projektet, der har analyseret konkrete behov og muligheder for digitale løsninger i en dansk kontekst.

Detaljer

Digital Vand

CALL Copenhagen har i samarbejde med Region Hovedstaden etableret projektet ”Digital Vand – Sensornetværk til oplandsbaseret monitering og styring”. Projektet ligger i forlængelse af projektet “Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren”, som har peget på, og prioriteret, de største potentialer og vigtigste indsatsområder inden for digitalisering af vandsektoren i hovedstadsregionen. Business case Projektet har fokus…

Detaljer

Kursus i LAP

Deltag på vores kursus om LAP – Lokal Afledning af Peaks, som er et supplerende værktøj til klimatilpasning. LAP kan hurtig hæve servicemål i jeres eksisterende ledningsnet og forhindre overløb fra kloaksystemer under skybrud.

Detaljer