Om CALL

Greater Copenhagen har globalt set unikke styrkepositioner inden for klimatilpasning med en lang tradition for banebrydende forskning inden for, og offentlige og private investeringer i, bæredygtige løsninger.

Kommuner og forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner arbejder tæt sammen om at vende udfordringerne ved et klima i forandring til muligheder for grøn vækst og beskæftigelse.

CALL Copenhagen er et partnerskab mellem Greater Copenhagen’s fremmeste kompetencer inden for klimatilpasning og grøn vækst. Sammen arbejder vi for at udvikle og fremme helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger.

Vision og mission

Vision

CALL Copenhagen udvikler helhedsorienteret klimatilpasning til gavn for en klimaberedt region, kommuner og forsyningers primære drift, grøn vækst, eksport og beskæftigelse.

Mission

CALL Copenhagen bringer kommuner, forsyninger, vidensinstitutioner og virksomheder sammen i innovative partnerskaber, der udvikler og markedsfører klimatilpasningsløsninger med væsentlig samfundsmæssig værdi.

Forretningsmodel

Vores forretningsmodel bygger på et stærkt ejerskab blandt kommuner og forsyninger. Fælles for alle projekter i CALL Copenhagen er fokus på skalérbare løsninger med stort markedspotentiale.

Kommuner og forsyninger drager fordel af nye omkostningseffektive løsninger på komplekse problemer, og innovative virksomheder drager fordel af bedre demonstrations- og markedsadgang.

Evnen til at levere disse fordele er det, der i sidste ende driver alle CALL Copenhagen’s aktiviteter.

CALL's værdikæde fra viden til vækst

De to kredse i CALL’s værdikæde – viden og vækst –  bringer løsninger fra projekt til produkt og fra kontakt til kontrakt ved at drive dem gennem de nødvendige skridt fra udvikling, demonstration og dokumentation til markedsmodning og afsætning.

Kernepartnere

Københavns Kommune er anerkendt over hele verden for sin unikke og ambitiøse klimaindsats. København har udviklet vidtrækkende klimatilpasningsplaner og spiller en vigtig rolle internationalt som leder af C40’s Green Growth Network, Beijing søsterby og som aktivt medlem af Eurocities.

Region Hovedstaden vil sammen med kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner gå forrest i at sikre at hovedstadsregionen er klimaberedt i 2025. Klimatilpasning er en indsats i Region Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi, med det formål at understøtte processen fra plan til handling, samtidig med at potentialet for innovation og eksport af helhedsorienterede, grønne løsninger udnyttes.

HOFOR er Danmarks største forsyningsselskab og ansvarlig for drikkevandsforsyning, fjernvarme- og køling, bygas og afledning af regn- og spildevand. Det er HOFORS vision at skabe bæredygtige byer. HOFORS mange ambitiøse projekter er instrumentelle i indsatsen for at skabe en klimaberedt og CO2-neutral hovedstad.

BIOFOS er Danmarks største spildevandsselskab med en målsætning om at være branchens mest effektive til at håndtere spildevand og udvinde ressourcerne. BIOFOS renser spildevandet for 1,2 mio. indbyggere i hovedstadsområdet på de tre renseanlæg Lynetten, Avedøre og Damhusåen. Ressourcerne i spildevandet bliver udnyttet til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme til forsyningsnettet.

Governance

CALL Copenhagen er et projekt ejet af HOFOR drevet i samarbejde med de tre medstiftende partnere: Region Hovedstaden, BIOFOS og Københavns Kommune

Projektets styregruppe består af repræsentanter fra de fire stiftende partnere, samt DANVA, DI og Novafos:

Frank Brodersen – Direktør for Samarbejder & Grøn Vækst, HOFOR

Frank arbejder for at skabe forsyningssystemer, der er både økonomisk og miljømæssigt robuste gennem udvikling af relationer, processer og tværkommunale samarbejder.

Gitte Larsen – Enhedschef, Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden

Gitte repræsenterer Region Hovedstaden og er til daglig en central del af Regionens indsats for at understøtte regional bæredygtig og sund vækst i samarbejde med de regionale aktører.

Janus Christoffersen – Enhedschef, Københavns Kommune, Center for Klimatilpasning

Som enhedschef for indsatsen i den østlige del af byen har Janus en central rolle i at sikre implementeringen af Københavns ambitiøse klimatilpasningsplan.

Dan Fredskov –  Plan- og projektchef, BIOFOS

Carl-Emil LarsenAdm. direktør, DANVA

DANVA’s direktør står i spidsen for en organisation, der arbejder for at udvikle Danmarks position som et globalt center for viden om vand- og klimatilpasningsløsninger, ressourceeffektivitet og integreret styring af hele vandkredsløbet.

Svend-Erik Jepsen – Fagleder for DI Vand

Svend-Erik repræsenterer Dansk Industri (DI) og har som fagleder for DI Vand fokus på vand, nationale rammevilkår og regulering, innovation og ikke mindst fremme af eksport af dansk vandteknologi.

Carsten Nystrup – Adm. direktør, Novafos

Carsten står i spidsen for Danmarks næststørste vand- og spildevandsselskab, der sørger for rent drikkevand, spildevandshåndtering og klimasikring i ni nordsjællandske kommuner.

CALL Designmanual

CALL Copenhagen’s designmanual beskriver kerneelementerne i CALL Copenhagen’s visuelle identitet og retningslinjer for, hvordan de skal anvendes digitalt og på tryk.

KLIK HER for at downloade en .zipfil med designmanualen inklusiv logoer, fonte og farver.