Kursus

25 APRIL / 12:30-17:30 / KBH

25 APRIL / 12:30-17:30 / KBH

Deltag på vores kursus om LAP – Lokal Afledning af Peaks

Kære (klima)planlægger i kommuner og forsyninger,

Vil du lære noget nyt om klimatilpasning og få indblik i en innovativ tilgang til skybrud, som enkelt og omkostnings-effektivt kan løfte servicemål og sikre infrastruktur, byer og natur mod kloakvand under skybrud? Der findes en nænsom skybrudsløsning – LAP, der sondrer mellem intens regn og al anden regn.

Lokal Afledning af Peaks (LAP)

LAP er et supplerende værktøj til klimatilpasning. LAP kan hæve servicemål i eksisterende ledningsnet og forhindre overløb fra kloaksystemer under skybrud.

LAP tilbageholder og/eller nedsiver skybrudsvand i overfladen – helt lokalt ved hjælp af minimale løsninger og anlæg. Derved reduceres investering, gener og miljøbelastning betragteligt i arbejdet med at skybrudssikre byer, bygninger og infrastruktur.

Kursets indhold

På kurset vil du få viden om en ny strategisk tilgang til klimatilpasning, kendskab til LAP-pilotprojekter, juridiske forhold, forretningsplan for LAP i større skala, beskrivelse af ’Klimalancen’ og LAP i tæt by.

Derudover vil vi kigge på potentialer for LAP i deltagernes egne planlægningsområder.

Foreløbigt program

  • Business case for LAP og andre overfladeløsninger
  • Om Lokal Afledning af Peaks (LAP) – et nyt klimaværktøj
  • Om lovgivningens udfordringer og muligheder i forhold til LAP
  • Om pilotprojekt og større potentialer i oplandet
  • LAP og teknisk indblik i hydraulisk effekt

Tilmelding og mere info

Tid: 25. april 2019 kl. 12:30 – 17:30

Sted: ENERGI & VAND, Roskildevej 211, 2500 Valby

Kurset koster 500 kr. for CALL-partnere og 1.000 kr. for øvrige deltagere

For tilmelding eller mere info kontakt Cathrine Leth

cleth@callcopenhagen.dk

Tlf.: 5364 0804

Interesseret i et CALL-partnerskab?

Læs mere om CALL-partnerskabet her: CALL-partner og partnerskab