Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Invitation til præsentation af Magasinfortov

29 november, 2019 @ 12:00 - 13:30

|Tilbagevendende Begivenhed (Se alle)
-

Forsyninger og kommuner, der har behov for enkel skybrudstilpasning af eksisterende kloaknet inviteres til demonstration af en ny type løsning – Magasinfortovet.

Formålet med demonstrationen er at afklare interessen for at deltage i udvikling og demonstration af det nye koncept. Det kan fx være inden for rammen af et MUDP-projekt eller i et OPI samarbejde.

Arrangementet er inkl, en sandwich.

Tilmelding/info

Kontakt Cathrine Leth, cleth@callcopenhagen.dk, +45 5364 0804

Indledende erfaringer i CALL

Gennem pilot- og skitseprojekter har CALL udviklet og beskrevet en ny systemløsning ”Lokal Afledning af Peaks – LAP”, og herunder udviklet et nyt koncept for ”Magasinfortove”, der kombinerer forskellige markedsførte produkter.

Læs pixi-hæftet om Lokal Afledning af Peaks (LAP)

I bykerner er de fleste tagarealer direkte tilkoblet fælleskloakken, men det er nu teknisk muligt at ”peak-afkoble” den intense regn fra tagene til Magasinfortove.

Hvad er et magasinfortov?

Bærelaget under almindelige fortove består oftest af stabilgrus eller anden jordart. Ved at udskifte denne med et højporøst materiale (f.eks. Rockwools Rockflow med en effektiv porøsitet over 0.9) kan der etableres afgrænsede reservoirs under den almindelige fortovsbelægning.

Tagflader afvandes til fælleskloakken gennem en tagnedløbsbrønd, der oftest er placeret tæt ved husmuren. Afløbet fra taget til kloakken drosles således, at vandet afledes til Magasinfortovet, der fyldes ved intensregn og skybrud. Samtidig etableres et droslet og eventuelt styrbart afløb fra Magasinet til samme tagnedløbsbrønd. Således udvides det eksisterende afløbssystem med betydelig magasinkapacitet. I tæt samarbejde leverandørerne imellem, har vi bygget en fysisk model af et magasinfortov, som vi præsenterer og bruger som udgangspunkt for en faglig dialog om muligheder og udfordringer ved anvendelsen af denne type løsning.

Hvorfor udviklings- og demonstrationsprojekt?

Anlægsarbejde i forbindelse med skybrudssikringer af byerne, er generende for borgere og erhvervsliv og ofte meget omkostningstunge. Med Magasinfortove kan magasinerne etableres for beskeden meromkostning, når fortovene alligevel skal omlægges. Der er behov for demonstrationsprojekt(er) med Magasinfortove for at teste kombinationen af de eksisterende produkter, få afklaret potentialer, udvikle en effektiv planproces og arbejdsgang, samt afklare eventuelle juridiske udfordringer.

Det anslås at LAP kan løse peak-udfordringer mange gange billigere og mere bæredygtigt end andre kendte løsninger.

For at motivere private virksomheder til at arbejde innovativt med systemløsninger egnede til de kommunale og forsyningsmæssige anlægs- og driftsbetingelser, er det væsentligt at indgå i samarbejder, så de rigtige løsninger designes til de rigtige steder.

Om projektet

En række spørgsmål søges afklaret gennem et eller flere udviklings- og demonstrationsprojekter hvor Magasinfortove planlægges, dimensioneres og bygges i byen. Derfor søger vi områder, hvor fortove skal etableres/omlægges/vedligeholdes således at ekstraomkostningen og uforudsete udfordringer ved at klimasikre byen med Magasinfortove kan afdækkes. Ud over det fysiske anlæg, er det væsentligt at afklare, hvordan magasiner til peaks vil få effekt i det samlede ledningsnet.

  • Modellering: Effekten af mange magasinfortove tænkes belyst gennem et modelleringsstudie, hvor effekten af magasinfortove kan testes på oplandsniveau. Herunder er det især vigtigt at teste dimensioneringen af anlæggene og den sammenhængende strategi for fyldning og tømning i forskellige typer af oplande (størrelse af magasin i forhold til tagflader).
  • De øverste jordlag skal principielt friholdes for kabler og ledninger men praktisk erfaring viser at dette ofte ikke er tilfældet. Derfor ønsker vi at test en ny afgravningsmetode hvor jord og sten suges væk.
  • Udvikling af en tagnedløbsbrønd med: a) Droslet afløb til magasin (hverdagsregn skal gå i kloak mens peaks og skybrud afledes til magasin – der udvikles 3 standard droslinger); b) Droslet afløb fra magasin til kloak (dette kan enten sikre en langsom afstrømning og tømning af magasinet, eller (fjern)styres til at åbne og lukke). Via inspektionsluge skal denne komponent kunne udskiftes.
  • Det foreslås at inkludere en kabelkanal i fortovet hvori ledninger til styring af afløb samt andre kabler kan føres ind i ejendomme. Dette kan eventuelt kombineres med dræn og isolation af fundamentet.
  • Peak-afkobling af byens tage inkluderer også flader, der leder ind til gården. Også her vil vi se på muligheden for at afkoble med LAP – og her kan peak-afkobling ske til nedsivning på eksisterende arealer eller til Magasinfortove.

 

Vel mødt, vi ser frem til at vise jer en mock-up, der udsættes for ’skybrud’.

 

Ole Larsen (CALL Copenhagen)

Cathrine Leth  (CALL Copenhagen/VandVender)

Birgit Paludan (Hydrauliker, www.birgitpaludan.dk)

Brian Pedersen (WAVIN)

Morten Faberberg (MF Byg og Transport)

Michael Emborg og Anders Søgaard (ROCKWOOL/LAPINUS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaljer

Dato:
29 november, 2019
Tidspunkt:
12:00 - 13:30

Arrangør

CALL Copenhagen
E-mail:
info@callcopenhagen.dk
Hjemmeside:
www.callcopenhagen.dk

Sted

Rockwools fabrik i Hedehusene
Hovedgaden 501A
Hedehusene, 2640 Denmark
+ Google Maps
Telefon:
+4520599717