CALL på halvandet minut

Over hele verden fører klimaforandringer til ekstreme vejrbegivenheder, der skader bygninger og infrastruktur. I Greater Copenhagen er vi særligt udfordret af skybrud. Men vi er fast besluttet på at vende denne udfordring til en mulighed for at investere i livskvalitet og grøn vækst.

Akva Vej

Permeable road surfaces, made of asphalt, stone or polymer, have proven their value for local rainwater harvesting – but can they integrate even more functions? They can, with the help of smart road subbases and practical and cost-efficient filter technology.