Digital Vand

CALL Copenhagen har i samarbejde med Region Hovedstaden etableret projektet ”Digital Vand – Sensornetværk til oplandsbaseret monitering og styring”. Projektet ligger i forlængelse af projektet “Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren”, som har peget på, og prioriteret, de største potentialer og vigtigste indsatsområder inden for digitalisering af vandsektoren i hovedstadsregionen. Business case Projektet har fokus…