Digital Vand

CALL Copenhagen har i samarbejde med Region Hovedstaden etableret projektet ”Digital Vand – Sensornetværk til oplandsbaseret monitering og styring”. Projektet ligger i forlængelse af projektet “Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren”, som har peget på, og prioriteret, de største potentialer og vigtigste indsatsområder inden for digitalisering af vandsektoren i hovedstadsregionen. Business case Projektet har fokus…

Kursus i LAP

Deltag på vores kursus om LAP – Lokal Afledning af Peaks, som er et supplerende værktøj til klimatilpasning. LAP kan hurtig hæve servicemål i jeres eksisterende ledningsnet og forhindre overløb fra kloaksystemer under skybrud.

First European Urban Resilience TAG Event

On 23&24 January, CALL Copenhagen and HOFOR – Greater Copenhagen Utility welcomed together with Isle Utilities representatives from 14 different cities, utilities and universities for the launch of the Urban Resilience Technology Approval Group (UR TAG) at HOFOR’s headquarters in Copenhagen.