CALL Copenhagen

Velkommen til Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen. Vi demonstrerer, formidler og udvikler helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger til gavn for en klimaberedt region, grøn vækst og beskæftigelse.

Seneste aktiviteter

Smart Water 2018

Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. når det gælder håndtering af drikkevand, spildevand og nedbør. Internationale analyser viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift med 10-20 procent, hvis man foretager de rigtige investeringer. Det er baggrunden for Smart Water-projektet, der har analyseret konkrete behov og muligheder for digitale løsninger i en dansk kontekst.

Read more

CALL and Isle Utilities enter partnership

Isle Utilities is the world’s leading technology consultancy, with a strong focus on the water sector. Isle is also the leader and initiator of the European Urban Resilience Technology Approval Group (UR TAG).

Read more

Digital Vand

CALL Copenhagen har i samarbejde med Region Hovedstaden etableret projektet ”Digital Vand – Sensornetværk til oplandsbaseret monitering og styring”. Projektet ligger i forlængelse af projektet “Smart Water – Digitalisering i Vandsektoren”, som har peget på, og prioriteret, de største potentialer og vigtigste indsatsområder inden for digitalisering af vandsektoren i hovedstadsregionen. Læs mere og bestil rapporten her: Smart…

Read more

Kursus i LAP

Deltag på vores kursus om LAP – Lokal Afledning af Peaks, som er et supplerende værktøj til klimatilpasning. LAP kan hurtig hæve servicemål i jeres eksisterende ledningsnet og forhindre overløb fra kloaksystemer under skybrud.

Read more