PartnerProject

Nyt CALL Copenhagen projekt med støtte fra Vandsektorens Udviklings- og Demonstrationsprogram (VUDP) vil udvikle grundlaget for en effektiv realisering af klimaveje som del af en bæredygtig grøn og blå klimatilpasning.

Projektet ”Klimatilpasning – På den Anden Side af Hegnet” udvikler og tester borgerinddragende metoder til planlægning af lokale klimavejsprojekter, samt kategoriserer og dokumenterer effekten af tekniske standardelementer i en klimavej.

Veje udgør op mod halvdelen af byers befæstede arealer. Veje bidrager dermed massivt til afstrømningen fra en by, og udvikling af grønne ”klimaveje”, der kan tilbageholde vand og reducere belastningen af afløbssystemet er en vigtig del af en bæredygtig klimatilpasning. I København alene skal flere hundrede veje omdannes til klimaveje, som del af den gældende skybrudsplan. Det indebærer, at de skal afkobles permanent fra det eksisterende kloaknet.

I mange andre byer, herunder Frederiksberg, Middelfart, Vejle og Århus arbejdes der også intensivt med klimaveje. Klimatilpasning kommer derved tæt på mange private grundejere, der skal inddrages i processen. Enten fordi de bruger vejene til daglig, eller fordi de skal lede deres eget regnvand til den nye klimavej for at sikre deres ejendom mod oversvømmelse.

For at gennemføre så stort et antal projekter på en omkostningseffektiv måde, er det nødvendigt at basere projekterne på processuelle såvel som tekniske standardkomponenter, der kan anvendes over hele landet.

For mere information om projektet, kontakt Søren Kasper Heinecke skhe@hofor.dk

Fra 10/2017 til 06/2019

Projektet er støttet af VUDP (www.danva.dk/vudp).

Partnere:

HOFOR (lead)

Københavns Kommune

Københavns Universitet

Teknologisk Institut

Aalborg Universitet

Build A World

Geoinfo