Smart Water 2018

Digital solutions in the water sector can bring great benefits to the handling of drinking water, wastewater and precipitation. A new report from CALL Copenhagen explains how new digital solutions can optimize the water sector’s operations by 10-20 percent in the Capital Region of Denmark.

Smart Water 2018

Der er store gevinster at hente ved at udvikle digitale løsninger i vandsektoren. når det gælder håndtering af drikkevand, spildevand og nedbør. Internationale analyser viser, at nye digitale løsninger kan optimere vandsektorens drift med 10-20 procent, hvis man foretager de rigtige investeringer. Det er baggrunden for Smart Water-projektet, der har analyseret konkrete behov og muligheder for digitale løsninger i en dansk kontekst.