CALL Copenhagen

Velkommen til Climate Adaption Living Lab for Greater Copenhagen. Vi demonstrerer, formidler og udvikler helhedsorienterede klimatilpasningsløsninger til gavn for en klimaberedt region, grøn vækst og beskæftigelse.

Seneste aktiviteter

Smart Water 2018

CALL Copenhagen inviterer til en spændende éndags-konference om smarte vandløsninger den 6. december 2018 i samarbejde med Region Hovedstaden, CLEAN og Københavns Kommune.

Konferencen vil samle nøgleinteressenter blandt kommuner, forsyninger, virksomheder og vidensinstitutioner og være en unik chance for at diskutere udfordringer, potentialer og innovative samarbejdsmuligheder inden for vand, spildevand og klimatilpasning.

Read more

VIDEO: En kort introduktion

Over hele verden fører klimaforandringer til ekstreme vejrbegivenheder, der skader bygninger og infrastruktur. I Greater Copenhagen er vi særligt udfordret af skybrud. Men vi er fast besluttet på at vende denne udfordring til en mulighed for at investere i livskvalitet og grøn vækst.

Read more

Klimatilpasning – En Digital Investeringsmulighed

Vandsektoren er kun i begrænset omfang digitaliseret. Særligt den infrastrukturtunge spilde- og drikkevandsektor har kun i ringe grad høstet frugten af den udvikling, der er sket inden for kommunikation og digitalisering i de seneste årtier, mens den industrielle vandhåndtering har taget de nye teknologiske muligheder til sig i et større omfang.

Read more